KULTÚRA


Veľké stretnutie v kinosále 3. september 2016


Jánska vatra

    Aj v tomto roku sa v obci uskutočnila súťaž o najlepšieho kosca spojená so zapálením Jánskej vatry. Celé podujatie sa konalo v sobotu 23.6.2012 na lúke v strede obce , oproti predajni Jednota II. .Na podujatí vystúpili deti z MŠ a ZŠ a spevokol Sklenianky. Deti potom súťažili v rôznych disciplínach a pod vedením inštruktorov si mohli zajazdiť na dvoch ozajsných koňoch. Do súťaže o najlepšieho kosca sa prihlásilo 10 mužov a 3 ženy. Odborná porota dohliadala na rýchlosť kosenia a kvalitu kosenia a nakoniec vyhodnotila najlepších. Nezabudlo sa ani na oslávencov Jánov, medzi ktorých patrí aj náš starosta Janko Gutten. Lúka bola zaplnená návštevníkmi podujatia, ktorí si mohli pochutnať na guľáši, pečienke a jaternici. Zapálením Jánskej vatry sa spustila tancovačka na tráve, ktorej velila hudobná skupina "Deduško". Oslava trvala do neskorých nočných hodín. Fotogaléria

Sponzory:    Obec Sklené, VLM Sklené, AFG Dolná Štubňa, Agrotrade Turček,,  Drevostyl Ľubomír Pagáč Bodorová, Sitek Peter Leštiny, Hispa s.r.o. Žiar nad Hronom, Army Jaroslav Popovič, Autodoprava Ján Pagáč, Kaderníctvo Janka Veselková,  Ing. Milan Mišík Martin, Pekáreň Turčianske Teplice,  Kaderníctvo Zuzana Gelienová, Kozmetika Zuzana Kolenová, Drogéria Teta Turčianske Teplice, Kvetinárstvo ZARA T.Teplice,  Turvod Martin, Stavebná firma Jozef Schnierer a Jozef Habiňák, Fatran s.r.o. Teplická pekáreň, SCHEWER Martin, Mária Ciganiaková, Miroslav Vrana

Vyhodnotenie súťaže

1.miesto     Miroslav Vrana     vyhral 5 kubíkov dreva

2.miesto     Jozef Mesiarkin    vyhral rebrík

3.miesto     Rišo Veselka    vyhral vrece kukurice

4.miesto     Robo Čavolský    vyhral murárske lepidlo

5.miesto     Michal Knapčok   vyhral dubovú dosku na mäso 

6.miesto     Miroslav Zajac    tričko

Ženy

1.miesto     Ing. Katarína Ďurčová vyhrala tričko

2.miesto     Kristína Ludíková vyhrala tričko   

3.miesto     Cilka Ripková vyhrala tričko

 

Pre zaujímavosť vlaňajšie výsledky (rok 2011)

  1. 1.miesto     Miroslav Vrana     vyhral 5 kubíkov dreva

  2. 2.miesto     Michal Knapčok    vyhral jahniatko

  3. 3.miesto     Pavol Popovič    vyhral vrece zrna

  4. 4.miesto     Jozef Mesiarkin    vyhral dubovú dosku na mäso a lopár na slaninu

  5. 5.miesto     Jožko Pavelka    vyhral murárske lepidlo


Deň matiek, máj 2012 viac

Vynášanie morény, marec 2012 tu

Vianočný koncert tu

Mikuláš v dedine tu

80 rokov trate medzi Handlovou a Hornou Štubňou

Návšteva krajanov z Rakúska (september 2011)

Fotogaléria


Hody

Pri príležitosti sviatku najsvätejšieho mena Mária sa v kostole dňa 11.9.2011 t. j. v nedeľu konala slávnostná svätá omša. Na omši sa veriaci  poďakovali za tohoročnú úrodu, a niektoré dary, ktoré priniesli do kostola ako  ovocie , zeleninu, kvety boli posvätené. Po svätej omši sa veriaci stretli pred kostolom, kde sa občerstvili dobrotami, ktoré každí priniesol. Fotogaléria


Hauerlandfest 2011     Fotogaléria

    Dvadsiatý ročník Hauerlandfestu sa tento rok konal v Sklenom v mesiaci august.

O podujatie bol veľký záujem. Navštívilo ho asi 400 účastníkov z ktorých

viac ako polovica, asi 250 ľudí,  v programe aj účinkovala.

     Festivalový program pozostával z prehliadky nemeckých ľudových piesní.

 Svoj program predviedlo 9 súborov:

-          súbor z nemeckého Herlikofenu

-           súbor z Košíc

-           súbor z  Horného Medzeva

-          súbor zo Skleného - Glaserhau

-          súbor z Krahúl – Blaufus

-          súbor z Malinova - Zache

-          súboz z Hornej Štubne - Ober Stuben

-          súbor z Kľačna – Gajdel

-          súbor z Tužiny --  Schmiedshau

-          súbor z Handlovej – Krickerhau

-          subor z Kunešova – Kuneshau

-          súbor z Nitrianskeho Pravna – Deutsch Proben

      Všetci účastníci sa stretli pri kostole, pod 420 ročnou lipou, odkiaľ šiel sprievod do obecného kultúrneho domu. Sprievod meral vyše 300m a hýril pestrými farbami ľudových krojov.  Viedol ho starosta obce Ján Gutten, predsedníčka karpatsko-nemeckého spolku Hauerlandu pani Gilda Steinhublová a predsedníčka karpatsko-nemeckého spolku v Sklenom pani Margita Bieleschová.

Panie, Steinhublová a Bieleschová, niesli štafetu s 19 stuhami, ktoré symbolizovali počet prehliadok a miesto kde sa Hauerlandfest už uskutočnil. Dvadsiatu stuhu slávnostne pripli po skončení celého podujatia.

Po príchode do kultúrneho domu, súbor zo Skleného, zaspieval úvodnú pieseň Dort unter Krenlstein –  tam pod Bralovou skalou. Bralová skala je jedným zo symbolov Skleného.

Potom všetkých privítala a započala festival  Mudr.Helga Niklesová, ktorá ďalej celý program moderovala.

Podujatia  sa zúčastnila aj americká spisovateľka, pôvodom Sudetská nemka, pani Mária Anna Hirschman. Svojou účasťou preukázala veľkú česť našej obci aj celému festivalu.

     Prehliadka piesní začala o 14.00 hod. a skončila o 19.00 hod. Počas programu si účasníci  pochutili na kapustnici s mäsom. Bol podávaný aj aperitív, minerálka a káva.

     Celý festival sa niesol v príjemnom duchu  priateľstva a pohody.

                                                                                   Margita Bieleschová


Jánska zábava

Na tohoročného Jána sa v obci uskutočnila súťaž o najlepšieho kosca v Sklenom spojená s Jánskou zábavou a varením guľášu.

Túto akciu usporiadali 4 nadšenci našej obce a to Katka Lehotkajová, Jaroslav Pagáč, Gitka Pagáčová, Jana Dubná  spolu so starostom a  pracovníkmi obecného úradu. Neodmysliteľná bola podpora sponzorov. Oslavy otvorila a všetkých sviatočne privítala moderátorka pani Gitka Bieleschová o 17.00 hod. Celé podujatie sa uskutočnilo na netradičnom mieste pred hornou predajňou Jednoty na zelenej lúke, kde boli postavené lavičky na sedenie. Dookola rozvoniavali dva kotly guľášu a pečené klobásy. Stánok s občerstvením tiež fungoval, ako aj hudobná skupina ELTON z Handlovej. Na začiatku osláv  vystúpili s ľudovými tancami deti z MŠ a ZŠ a spevokol Sklenianky. Potom nasledovala súťaž v kosení, do ktorej sa prihlásilo 6 koscov. Na priebeh súťaže dohliadala porota v zložení Janky Veselkovej-Cvengrošovej a Ing. Štefana Šefranka. Po vyhodnotení súťaže si všetci pochutili na výbornom guľáši. Po krátkom prerušení programu, ktorý narušil drobný dážď sa rozprúdila tancovačka. Tancovali všetci-od malých detí až po mládežníkov a starších. Nasledovalo tiež losovanie tomboly, ktorá bola bohatá vďaka sponzorom.

Myslím, že cieľ zábavy bol dosiahnutý - vybudiť na tvárach všetkých aspoň na pár hodín úsmev, tešiť sa , radovať sa a na chvíľu zabudnúť na starosti. Vďaka všetkým usporiadateľom. Tešíme sa na nové stretnutie. Fotogaléria

Sponzory:    VLM Sklené, AFG a.s., Ing.Peter Harag,  Ing.Boris Baláž, Drevostyl Ľubomír Pagáč, Autodoprava Ján Pagáč, Janka Veselková-Cvengrošová, Zuzana Gelienová, Ján Roštár, Róbert Zajasenský - autoumývareň, Miroslava Gordanová-Švecová, Ing. Milan Mišík, Potraviny Plus - Soňa Hatalová, Marián Neuschl, Pekáreň Turčianske Teplice, Jaroslav Nepela, Jozef Schnierer, Miloš Izrael s manželkou, Ing.Štefan Šefranka


Oslavy 650.výročia založenia obce

Pri tejto príležitosti usporiadala obec v dňoch 23. - 24. júla 2010 miestne oslavy. Prišlo veľa obyvateľov, ktorí už nebývajú v Sklenom, ale majú tu svoje korene a spomienky na "domov" v nich stále pretrvávajú. Najpočetnejšia skupina pricestovala z Nemecka a Rakúska. Z nemeckého Herlighofenu prišiel autobus aj s bývalými obyvateľmi ako aj s "Burgermajstom" (starostom) a futbalovým mužstvom. Vďaka miestnym penziónom v obci mohli sa týto hostia priamo ubytovať v Sklenom.

Oslavy sa začali v piatok poobede keď sa všetci zišli v obecnom dome bývalej kinosále. Hostí privítala pani starostka, do nemeckého jazyka prekladala pani Helga Niklesová. Pani Katka Hamerová spestrila program prednesom poézie. Pani starostka hovorila aj o histórií založenia obce. 

Po uvítacej časti programu nás rozveselili naše speváčky Sklenianky s harmonikárkou pani Gitkou Bieleschovou. Spievali sme spolu s nimi v slovenskom aj nemeckom jazyku. 

Program pokračoval ocenením práce-odovzdaním ďakovných listov niektorým obyvateľom Skleného. Ďakovné listy dostali aj niektorí hostia, ktorí sa pričinili o dobré vzťahy medzi "Slovákmi a Nemcami". Príhovor mal aj starosta Herlighofenu, ktorý poďakoval za pozvanie na oslavy a tešil sa dobrým vzťahom medzi oboma dedinami. V príhovoroch tiež pokračovali niektorí hostia v nemeckom jazyku.

Potom opäť zaznel spev a to v podaní speváčky Ivany Poláčkovej, ktorá má tiež z otcovej strany  korene v Sklenom.  Jej krásny, čistý a jemný hlas všetkých potešil, pretože mnohí je poznali len z televíznej obrazovky. Ivanu potom vystriedala speváčka piesní od jadranského mora Jadranka. Svojim šarmom a ľahkými, melodickými piesňami roztancovala celú sálu. Jadranka prispela k dobrej pohode a dobrej nálade.

Druhý deň osláv pokračoval svätou omšou, ktorú celebrovali nemecký kňazi. Omša bola sprevádzaná hrou na organe, na ktorom hrala Natália Hamerová. Po omši sa hostia i domáci vydali v sprievode na ihrisko. V sprievode nechýval koč ťahaný koňmi, a tiež pár mladých jazdcov, Sklenianky v krojoch , družstvo požiarnikov a ostatní. 

Oslavy vyvrcholili tradičnou ľudovou zábavou v kinosále na ktorom hrala Dubovčianka. Počas týchto dní bolo v obci viac ľudí ako inokedy, iste spomínali a pripomínali si miesta v Sklenom, na ktorých boli ich domy, ale od tých čias sa veľa zmenilo a obec vyzerá už inakšie. Oslavy sa skončili v nedeľu ráno  svätou omšou, ktorú slúžili spolu s našim miestnym kňazom aj 2 nemecký kňazi.

Aj keď počasie sa neukázalo najlepšie, vďaka organizátorom a všetkým zúčastneným sa po ulici opäť korzovalo a na tvárach ľudí bolo vidieť záujem a spokojnosť. Viac obrázkov TU


Sklenianky 

Spevokol zo Skleného nesie turčiansky názov “ Sklenianky ”.Vznikol v r. 1973 na podnet bývalého Slovenského zväzu žien. Tvoria ho ženy zo Skleného, ktoré rady spievajú ľudové piesne. Hrou na harmonike ich pri speve sprevádza pani Gitka Bieleschová. Vystupujú pri rôznych príležitostiach, ktoré sa konajú v obci ako napr. Deň matiak,  prvé sväté prijímanie, posedenie s dôchodcami, Vianočný koncert.  Niekoľko krát vystupovali aj na oslavách v Nemecku konkrétne v Herlikofene, kde ich pozvali tamojšími priatelia.