Karpatsko-nemecký spolok v Sklenom tvorí  v súčasnosti  37 členov z toho 25 žien a 12 mužov. Cieľom spolku je zachovávať zvyky a tradície ľudovej kultúry.

V tomto roku sa niektorý členovia zúčastnili Fašiang-bálu, ktorý sa konal v zime 29.1.2011 v Tužine. Členovia tu vystúpili s kultúrnym programom.

Dňa 29.5.2011 sa členovia spolku stretli s príležitosti dňa matiek a dňa otcov v klube, kde sa spoločne zabavili, zaspievali a zahrali na harmonike. Nechýbalo ani drobné občerstvenie a jubilantom, ktorí sa v tomto roku dožili okrúhlych narodenín boli odovzdané malé darčeky

V tomto roku sa konali  nasledovné akcie:

- 20. augusta 2011 sa uskutočnil festival nemeckých piesní v rámci Haverlandu . Oslavy sa začali sviatočným sprievodom od kostola po obecný dom, kde o 14.00 hod vystúpilo 10 súborov zo Slovenska a 2 súbory z Nemecka.

 

29.5.2011                                                                                      predsedníčka KNS  Margita Bieleschová