HISTÓRIA,

alebo prečo sa Sklené volá Sklené


Územie dnešného Slovenka bolo v 13. a 14 storočí z časti ešte prales, ale v útrobách skrývalo veľké nerastné bohatstvo. V tomto období prišiel veľký počet prisťahovalcov zo zahraničia, najmä nemeckí remeselníci a baníci, ktorých pozvali zemepáni ale aj samotný kráľ Karol Róbert. S nimi prišla nová kultúra, technologická inšpirácia a rozvoj. Časť prisťahovalcov bola časom asimilovaná, kým druhá časť, hlavne tam, kde tvorili relatívne jednotné osady, si uchovali svoju kultúrnu a jazykovú identitu do skončenia 2. svetovej vojny, ba niekde aj doteraz.

Prisťahovali sa hlavne tam, kde bolo treba založiť baníctvo, do okolia Banskej Štiavnice a Kremnice, kde boli veľké zásoby zlata a striebra.

V 14.storočí tvorila táto oblasť štvrtinu európskeho obchodu s týmito kovmi a v 15.-16.storočí mala postavenie jedného z najväčších svetových vývozcov medi.

Aj Bojnícki zemepáni dali osídliť okolie Skleného, Turčeka, Piargy-Kremnické Bane, Blaufus-Krahule, Kremnice, Handlovej ,Kopernice, Tužiny, Pravna. Jedna vetva týchto odborníkov sa usadila v Bielom Potoku, kde našli dosť suroviny na výrobu skla a tu aj vybudovali skláreň.

Zakladacia listina obce Sklené

Turčiansky zemepán Ján Mútňanský využil výzvu a spojil sa s ľudmi v Bielom Potoku a požiadal vedúceho tejto skupiny Petra Glasera o založenie obce v blízkom pralese zvanom Čierna Hora. Peter Glaser túto ponuku prijal a dňa 25.7.1360 bola medzi zemepánom Jánom Mútňanským a Petrom Glaserom a jeho synom Gerhardom napísaná a podpísaná
zakladacia listina obce Glaserhau-Sklené. Petra Glasera a jeho ľudí čakala veľmi ťažká robota: vyrúbať prales, postaviť domy, zúrodniť zem a ďalej vyrábať sklo, ktoré bolo veľmi požadované.

Obyvatelia sa okrem výroby skla zaoberali chovom dobytka, poľnohospodárstvom a drevorubačstvom. Drevo sa ťažilo pre Kremnicu, ktorá ho potrebovala hlavne do baní.

Sklo sa tu vyrábalo až do 25.júna 1875. V ten deň sa cez Sklené a okolie prehnala dovtedy najväčšia búrka a prietrž mračien. Skláreň bola zasypaná vysokou vrstvou bahna a kameňa a sklárska výroba bola zničená. Chudobní obyvatelia, ktorí sa živili hlavne poľnohospodárstvom nemali prostriedky na obnovenie sklárskej výroby a naviac, táto výroba bola už dosť rozvetvená aj v iných krajoch.

Výroba skla v Sklenom – prvá na území Slovenska

Sklo sa vyrábalo aj v iných obciach v okolí Skleného napr. v Sklených Tepliciach a v Nitrianskom Pravne.

Sklené bolo založené v roku 1360, Sklené Teplice v roku 1350, Nitrianske Pravno v roku 1275. Keďže prví obyvatelia sa usídlili v
Bielom potoku, kde vyrábali sklo, už dlhú dobu pred založením Skleného, z toho sa usudzuje , že sklo sa pravdepodobne v Sklenom vyrábalo ako prvé na Slovensku. Táto história sa skúma vo viacerých archívoch a podkladoch.

Torzo prvých pecí na výrobu skla

V súčasnosti sa v Bielom potoku nachádza už len jedna pec na tavenie skla na tavenie skla.

 

 

HORE